Våra priser

Våra priser:

  • Kontakta oss för bra pris inkl. moms och efter RUT-avdrag.
  • All material och rengöringsmedel ingår i våra priser.

 

Du betalar bara halva priset och vi administrerar RUT-avdraget med

skattemyndigheten.

 

BoTrivsel AB E-post/hemsida Telefon Bankgiro VAT NO.

Arnbomsgatan 8 info@botrivsel.se 0737 - 46 50 10 SE559115920601

721 32 Västerås www.botrivsel.se Godkänd för F-skatt

BoTrivsel AB © 2013